Om svullna fötter, råd & behandling
Vad är och hur upplevs svullna fötter?
Vad är och hur upplevs svullna fötter?

Att en eller båda fötterna svullnar är vanligt och ger...

Vanliga orsaker till att fötterna sväller upp
Vanliga orsaker till att fötterna sväller upp

Svullna fötter kan vara ett tecken på flera olika...

Vissa grupper har ökad risk att drabbas av svullna fötter
Vissa grupper har ökad risk att drabbas av svullna fötter

Det finns vissa grupper som är särskilt utsatta för att...

Olika typer av ödem i fötterna
Olika typer av ödem i fötterna

Om någon del av kroppen ofta känns svullen men inte beror...

Egenvård för att minska svullnaden
Egenvård för att minska svullnaden

Återkommande eller ihållande svullnad beror ofta på...

Behöver man söka vård för sina svullna fötter?
Behöver man söka vård för sina svullna fötter?

Har man inte väldigt ont i fötterna eller om svullnaden...

Så går undersökningen till på vårdcentralen
Så går undersökningen till på vårdcentralen

Väl på plats hos läkare utreds fötterna noga för att...

Så behandlas svullna fötter av läkaren
Så behandlas svullna fötter av läkaren

Svullna fötter kan bero på en rad olika tillstånd är har...

Så fungerar stödstrumpor vid svullna fötter
Så fungerar stödstrumpor vid svullna fötter

Stödstrumpor är ett av de enklaste och mest effektivaste...

Rösta
Vad är orsaken till dina svullna fötter?
Din erfarenhet!
svullen fot
Här kan du skriva om din erfarenhet av svullna fötter, så andra läsare kan relatera och lära sig från din situation. Texten publiceras så snart vi godkänt den!
Klicka här

Olika typer av ödem i fötterna

Om någon del av kroppen ofta känns svullen men inte beror på en direkt skada har man antagligen drabbats av ödem. Alla typer av ödem är kroniska men går dock att behandla.

ödem fötterna

Totalt finns det tre typer av ödem

Det finns tre olika typer av ödem och alla drabbar främst benen och fötterna. Den vanligaste är venösa ödem, som innebär att blodvätska, orsakad av förslitningar i blodkärlen, sipprar ut i kroppen. Därefter kommer lipödem som orsakas av att fettvävnaden förändras och kroppsvätskor samlas i nedre delen av kroppen. Den tredje typen av ödem är lymfödem, som innebär att lymfvätska sippdrar ut i vävnaden.

Lipödem

Lipödem är en kronisk kvinnosjukdom som oftast förväxlas med fetma, trots att det gå att skilja på frisk fettvävnad och fettvävnad drabbad av lipödem. Sjukdomen är ärftlig och ungefär 11 procent av Sveriges kvinnor kommer någon gång att drabbas. Sjukdomen bryter ut i samband med hormonella förändringar i kroppen som till exempel vid puberteten, graviditet eller klimakteriet. 

Överkroppen är ofta är smalare än underkroppen
Vid lipödem samlas kroppsvätskorna i nederdelen av kroppen. Detta gör att man ofta får en bredare underdel än överkropp. Huden blir också mer gropig och man har lättare att drabbas av celluliter. Man kan ibland också känna små hårda fettkulor som känns som gruskorn eller frysta ärtor.

Bra att aktivera lymfsystemet och använda kompressionskläder
Har man lipödem är en del av behandlingen att aktivera lymfsystemet med bland annat djupandningsövningar och självlymfdränage. Även kompressionskläder som kompressionsstrumpor, stödstrumpbyxor osv. är bra att använda för att underlätta kroppens arbete med att skicka tillbaka vätskorna upp i kroppen.

Misstänker man att man drabbats av lipödem är det viktigt att kontakta vården för att kunna få en tidig och bra vård och få rätt förutsättningar för att själv kunna lindra besvären.

Lymfödem

Lymfödem är en kronisk sjukdom där svullnader uppstår i benen och armarna. Svullnaderna beror på att lymfvätskan har svårt att transporteras tillbaka genom lymfsystemet. Detta kan bero på en medfött problem med återförseln av lymfvätska eller orsakats av tidigare strålbehandling, skada, operation, övriga sjukdomar eller lipödem.

Kan kännas tungt och spänt i kroppsdelen
Har man drabbats av lymfödem är det vanligt att den drabbade kroppsdelen upplevs som tung och spänner. Man kan också uppleva det som om kroppsdelen sover, med stickningar och pirrningar. Det förekommer också att rörligheten blir påverkad och svullnaden smärtar.

Vid träning och fysisk aktivitet försvinner svullnaden och istället kan en rodnad med värme uppstå.

Bra att underlätta kroppens lymfsystem
För att bli av med vätskan i kroppen behöver man själv hjälpa kroppen att pumpa tillbaka lymfvätskan. Har man lymfödem är det därför viktigt att kontakta vården för att få vård och hjälp till självhjälp.

Venösa ödem

Venöst ödem drabbar främst fötterna, anklarna och nedre benen och ger en svullnad av blodvätska i vävnaden. Anledningen till ansamlingen av blodvätska i vävnaden beror på att klaffarna i venerna har blivit förstörda och därför inte kan hålla emot blodet från att "backa tillbaka" ner i fötterna.

Klaffarna har oftast blivit förstörda antingen på grund av en blodpropp eller förslitning. 

Vanligt hos äldre och överviktiga
Venösa ödem är vanligast hos äldre och överviktiga personer och kan upplevas som om foten blivit spänd, tung och svullen. Ödem är kroniskt, så det är bra att söka vård tidigt om man märker tecken på svullnad i fötterna eller anklarna som inte går ner eller är återkommande.

Motion och stödstrumpor är ett bra och enkelt hjälpmedel mot venösa ödem
För att hjälpa kroppens blodflöde och för att se till att inte fler veners klaffar skadas är det bra att både träna och använda stöd- eller kompressionsstrumpor med ett bra tryck. Trycket på stödstrumpan bör avgöras av läkare.
 
Publicerad: 26.10.2017
Uppdaterad: 30.10.2017
Skribent: Niklas Johansson
Källa: Svenska ödemförbundet, 1177.se
Kommentera
Vad är och hur upplevs svullna fötter?
Fakta
Vad är och hur upplevs svullna fötter?

Att en eller båda fötterna svullnar är vanligt och ger ofta en känsla av...

Olika typer av ödem i fötterna
Fakta
Olika typer av ödem i fötterna

Om någon del av kroppen ofta känns svullen men inte beror på en direkt skada...

Så fungerar stödstrumpor vid svullna fötter
Fakta
Så fungerar stödstrumpor vid svullna fötter

Stödstrumpor är ett av de enklaste och mest effektivaste hjälpmedlen inom...

Vissa grupper har ökad risk att drabbas av svullna fötter
Fakta
Vissa grupper har ökad risk att drabbas av svullna fötter

Det finns vissa grupper som är särskilt utsatta för att drabbas av svullna...